feb 142014
 

UITNODIGING

Voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de sportvereniging Unitas ’48 welke wordt gehouden op donderdag13 maart 2014 in het clubhuis van onze vereniging.

De aanvang van deze vergadering is 21.00 uur

Agenda.
1      Opening.
2      Ingekomen stukken.
3      Notulen Algemene leden Vergadering d.d 7 maart 2013.
4      Jaarverslag Secretaris.
5      Jaarverslag Penningmeester.
6      Verslag Kascontrolecommissie.
7      Verkiezing Kascontrolecommissie.
8      Verkiezing Bestuursleden
9      Rondvraag.
10    Sluiting.

Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden en donateurs van de vereniging.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)